Club reglement

 

Inleiding

Karate is zowel lichamelijk als geestelijk vormend.  Daarom heeft onze club de volgende afspraken en regels die bijdragen tot respect voor elkaar en de club leiding. Ze zorgen voor een goede sfeer waarin we samen kunnen groeien in Karate-do.

Goju-Ryu Karate-do Basis Regels: Dojo Kun

Hitotsu : Wees nederig en beleefd.

Hitotsu : Train voortdurend uw fysieke sterkte.

Hitotsu : U kunt het ver brengen blijf zoeken.

Hitotsu : Blijf kalm maar wees toch snel.

Hitotsu : Verzorg uw gezondheid.

Hitotsu : Leef een regelmatig leven.

Hitotsu : Wees niet te fier noch te bescheiden.

Hitotsu : Train met volharding en geduld.

Club Afspraken

1. Toon respect tegenover elkaar onder het principe ‘doe niet aan een ander wat je ook niet zelf aangedaan wil worden’.

2. Wees altijd beleefd tegen je leraar, instructeurs en collega’s. Van iedereen verwachten we een positieve instelling en inzet, zowel ten aanzien van jezelf, als ten aanzien van anderen.

3. Luister tijdens de trainingen aandachtig naar het advies dat je gegeven wordt.
Groet tijdens de partneroefeningen je medeleerling met “Onegai shimasu” en na de oefening “Arigato gozaimashita”. Breng hierbij telkens een groet (buiging).

4. Als de Sensei vraagt of zijn uitleg begrepen is, antwoord dan met een duidelijk “Hai Sensei”. Indien je het niet begrepen hebt spreek je de leraar aan met Sensei, maak een buiging en stel dan je vraag. Zo komen we samen veel sneller vooruit.

5. Zorg ervoor nooit te laat op de trainingen te zijn. Mocht dit toch onverhoopt het geval zijn, neem je in seiza (zithouding) plaats aan de zijkant van de dojo, in afwachting van een teken van de Sensei (leraar), dat je binnen mag komen. Dan groet je zittend, sta je op en volg je de groep.

6. Als je tijdens de les de zaal wilt verlaten, vraag je dit eerst aan de Sensei. Maak echter altijd een buiging bij het verlaten of betreden van de dojo.

7. Eenmaal binnen in de dojo bereid je jezelf voor op de training die gaat komen.

8. Ga altijd eerst naar het toilet alvorens met de training te beginnen.

9.Draag altijd een schone karate-gi en draag je stijl embleem links op je borst, hartstreek (vanaf 9de Kyu).

10. Draag geen ringen, piercings of andere sieraden tijdens de training. Zorg ervoor dat je nagels kort en proper zijn. Lange haren worden steeds bij elkaar gedaan. Dames dragen een witte T-Shirt onder hun Karate-gi.

11. Iedere Karateka zorgt voor orde in de kleedkamers en de dojo.

12. Iedere karatetraining is fysiek en mentaal inspannend. Train altijd met volledige inzet. Mocht je ziek zijn of een blessure hebben, zeg dit dan voor de les aan de leraar of aan een van zijn instructeurs zodat we hier rekening mee kunnen houden.

13. Indien een Sensei roept dat de training begint “Moto no ichi” (op de plaats), stel je zo snel mogelijk op in rechte rijen waarbij je nauwkeurig het “Sempai-Kohai” systeem (opeenvolgend in graduatie) in acht neemt. Op het teken “Seiza”, ga je zitten.

12. Zodra de leraar of instructeur “Mokuso” roept, sluit je je ogen en tracht je te concentreren op de les d.m.v. diep en langzaam in en uit te ademen.
Indien aanwezig ,richten leraar, instructeur en leerlingen zich eerst naar het Dojo altaar (Shinden) of anders naar de voorkant van de Dojo (Shomen) en groeten op het commando “Shinden-ni-re” of “Shomen-ni-re” van de Sensei in zarei. Hierbij nemen zij eerbied in acht voor de Goju-Ryu traditie.

13. Wanneer we onze karate gi klaarmaken voor de groetceremonie bij het begin en einde van de les, draaien we ons om, weg van ‘shomen’.

14. Als je een blessure hebt waardoor je even niet kunt trainen, blijf niet weg, maar kom de trainingen observeren. Licht hierover de leraar of een van zijn instructeurs in.

15. De 3 leraren bepalen in onderling overleg wanneer een lid klaar is om aan een examen of wedstrijd deel te nemen. Het lid kan steeds  informatie vragen over de beslissingen hierover aan de leraren, maar de beslissing zelf is niet voor discutie vatbaar! Indien  het lid niet wenst deel te nemen aan een examen of wedstrijd op vraag van de leraren is hij/zij vrij in die beslissing, maar komt de gemaakte afspraken wel na.

16. Om de club te steunen in haar verplichtingen tegenover de federatie (OGKK) zullen de leden zoveel mogelijk deelnemen aan de groepsactiviteiten die worden ingericht, zolang deze redelijk zijn en haalbaar voor het individuele lid. Hiermee wordt bedoeld dat er wordt aangenomen dat eenieder deelneemt aan activiteiten die het groepsgevoel vergroten en dat er interesse wordt getoont voor onze karate stijl in het algemeen naar aanleiding van trainigen, buiten de normale trainingen in onze dojo, zonder dat er van het lid extra onhaalbare (financiele) inspanningen worden gevraagd.

17. Lidgelden dienen tijdig betaald te worden zonder dat de leraren of secretaris er moeten om vragen.

 

Praktisch

  • De trainingen starten stipt. We raden u aan minstens 5 tot 10 minuten op voorhand aan te komen.
  • De training voor de kinderen stopt stipt om 11u30, de volwassenen trainen hierna nog verder tot 12u, om hen de beste opvolging te kunnen geven willen we vragen om de kinderen op tijd af te halen.
  • Kinderen van volwassen die verder trainen tot 12u kunnen in de zaal nog wat spelen. Dit is echter niet begeleid door de club en volledig onder de verantwoordelijkheid en supervisie van de ouder in kwestie.
  • Fotos genomen in clubverband kunnen worden gepubliceerd op de website. Indien u of uw kinderen niet wil laten verschijnen op foto’s op de website dient u het uitdrukkelijk en schriftelijk of via e-mail te melden aan een club verantwoordelijke.