Het nieuwe jaar is gestart

Beste Karateka’s en ouders,

Het nieuwe jaar is gestart en zoals u gehoord en gemerkt heeft zal er één en ander veranderen.

Na rondvraag was duidelijk dat onze leden een andere aanpak verwachten. Eén die gericht is op meer vooruitgang.

Dat zullen wij dan ook trachten te verwezenlijken. Wij hebben een duidelijke visie opgesteld en een trainingsplan daaraan gekoppeld.

Wij zullen ook het karakter dat reeds jaren deel uitmaakt van de club behouden, dat is nodig om de club in stand te houden. Vriendschap, respect voor elkaar, plezier (af en toe) en hard trainen maakt daar onlosmakelijk deel vanuit.

 • Voor de jeugd betekent dit dat het speelse karakter er nog zal zijn maar dat voor diegenen die vooruit willen de kans er is.
  Daarom hebben we het evaluatie formulier ingevoerd. Dit dient in het lidboekje te worden bewaard en bij elke training zal dit worden ingevuld zodat de leden kunnen volgen waar er aandachtspunten nodig zijn. Geheel vrijblijvend! Wij dwingen niemand om doorgedreven te gaan trainen, maar vordering in graad kan er pas zijn na inzet en kunde.
 • Voor de volwassenen zal de evaluatie mondeling gebeuren. Wij zullen één maal per kwartaal een intern examen afnemen op donderdag. Vorderingen en kunde zullen hieruit blijken, en aanleiding geven om aan examen in de OGKKB dojo te mogen deelnemen. Voor leden die enkel op zondag trainen, zal dat tijdens een gewone training doorgaan maar het verschil tussen één maal trainen per week en twee maal heeft gevolgen op de vooruitgang wat logisch is.

 

In ruil voor al dit extra werk en energie dat wij moeten investeren willen wij het nodige respect door in de eerste plaats tijdig de lidgelden betaald te zien.

Zoals u al heeft vernomen worden in de meeste clubs de lidgelden opgetrokken omdat de gemeentes minder subsidie geven, in Leuven is dit ook zo. Wij moeten de zalen duurder betalen vanaf september, maar wij zullen de lidgelden voorlopig niet opslaan. Wij eisen wel dat de lidgelden tijdig betaald worden, en tijdig is voor het einde van de maand van het nieuwe kwartaal. Dit wil zeggen voor eind september dient iedereen zijn lidgeld voldaan te hebben. (Of voor zij die wensen per jaar te betalen, betalen in het eerste kwartaal voor 3 kwartalen)

Vanaf dit jaar is er in de VKF ook een nieuwe regel ingevoerd dat de verzekeringsgeleden niet meer individueel betaald mogen worden maar door de Club. Dit houd in dat voor het eerste kwartaal wij van jullie het lidgeld van het kwartaal + 30€ voor de verzekering van ieder lid willen ontvangen.

Alles op rekening van de Club IBAN BE52 9792 4081 2609 met de vermelding “Naam Lid, kwartaal x” Wij moeten dit geld doorstorten aan VKF waarna we de lidkaarten ontvangen.

 

De nieuwe regel vanaf heden is “niet tijdig betaald, geen toegang tot de dojo”. Betaal dus op tijd want wij kijken de rekening niet na op de laatste dag van de maand juist voor de training!

Dit geld eveneens voor alle evenementen die zullen plaatsvinden.

Bij enige twijfel of vragen kan u ons steeds aanspreken

 

 • Noteer alvast 12/10/2014 in uw agenda dit is moment van training en plezier. Ons jaarlijks clubfeest.
  Wij plannen een speciale training met aansluitend een Speciaal evenement (verassing) en een lunch. Wij verwachten alle leden met hun directe familie, ouders broer zus zijn welkom.
  Zo kunnen we elkaar beter leren kennen en horen we ook eens jullie visie. Dit gaat uiteraard niet gratis maar wij houden de bijdrage zoals altijd zeer democratisch en de club sponsort zoveel mogelijk.
  De juiste details volgen later. De locatie zal de basisschool in Heverlee Egenhoven zijn.

 

 • Ook 25 en 26 april 2015 verdienen een plaats in jullie agenda!
  Levensloop gaat dan van start en wij hebben onze medewerking toegezegd in het zelfde team als dit jaar. Wij , en de levensloop organisatie rekenen op jullie steun!

 

Een hele boterham, maar goede afspraken maken goede vrienden.

 

Met sportieve groeten,

Sensei Kristof, Sensei Philip, Sensei Werner

Comments are closed.